Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: M.C. MARINE REPAIRS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: M.C. MARINE REPAIRS
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 41, 18531, ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104620476
e-mail: petrasg@otenet.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 38311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 33151002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών check
2 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
3 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
4 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
5 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119