Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΕΒΕΝ ΣΙΣ ΑΛΑΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΕΒΕΝ ΣΙΣ ΑΛΑΙΑΝΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, 19500, ΛΑΥΡΙΟ
Δήμος: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: maria@hermesyachting.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
33151004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 52221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 50202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 52221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 52221902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ 50202201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 52221101 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ). 33121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 52221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 33151002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 46691106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 30119200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 81291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 52221103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ 52221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 46901009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών check
2 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
3 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών  
4 52221500 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα  
5 50102000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή  
6 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
7 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
8 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
9 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
10 50202201 Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων  
11 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
12 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
13 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
14 52221400 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε εσωτερικά ύδατα  
15 52221300 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα  
16 50202200 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα  
17 52221103 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο  
18 52221902 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο  
19 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων  
20 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
21 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121