Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INQUALITY ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: INQUALITY
Διεύθυνση: ΚΟΡΑΗ 31, 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: info@inquality.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46141326 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691934 Χονδρικό εμπόριο ζυγαριών με ευαισθησία σε βάρος >= 5 cg 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α. 46691990 Χονδρικό εμπόριο συσκευών που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή ακτινοβολιών α, β ή γ 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82991906 Υπηρεσίες επίδειξης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. check
2 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
3 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
4 46141326 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για τη μεταλλουργία  
5 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  
6 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
7 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
8 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
9 82991906 Υπηρεσίες επίδειξης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών  
10 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
11 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
12 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
13 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
14 46691934 Χονδρικό εμπόριο ζυγαριών με ευαισθησία σε βάρος >= 5 cg  
15 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις  
16 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α.  
17 46691990 Χονδρικό εμπόριο συσκευών που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή ακτινοβολιών α, β ή γ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121