Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CAP MARITIME SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CAP MARITIME SERVICES ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΣ 6, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6948505658
e-mail: harris.pitsilos@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.capmaritime.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
52291905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52292001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΥΡΙΑ 52291904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 50202201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 52241201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 50202101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων check
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
4 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
5 50202101 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα  
6 50202201 Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων  
7 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
8 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
9 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121