Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: VEN ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: VEN Μον. ΑΕ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105584226, 2104292427
FAX: 2105584227
e-mail: kday@antipollution.gr
Ιστοσελίδα: http://www.apcmonepe.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών check
2 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
3 77310000 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
4 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
5 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων  
6 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
7 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό  
8 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
9 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
10 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
11 46761000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  
12 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
13 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών  
14 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
15 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
16 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
17 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
18 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
19 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119