Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: VEN ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: VEN Μον. ΑΕ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105584226, 2104292427
FAX: 2105584227
e-mail: info@venengineering.com
Ιστοσελίδα: http://www.apcmonepe.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 46761000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό 77310000 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών check
2 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
3 77310000 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
4 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων  
5 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
7 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
8 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 38322200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων  
10 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
11 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
12 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών  
13 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό  
14 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
15 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
16 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων  
17 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
18 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
19 46761000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  
20 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
21 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών  
22 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
23 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
24 46621000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
25 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
26 46711000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
27 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121