Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
38322202 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 46771014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ 46771024 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ 46771015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 38114900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 46771021 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΧΑΛΚΟ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ Η ΜΟΛΥΒΔΟ 46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 46771007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 46771008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ Η ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (ΠΛΑΤΙΝΑΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 38320000 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 69101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 38321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 46771013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 46771006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑ 46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 46431112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 38311201 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 38311202 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Χ. ΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ) 38310000 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 38311203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΠΗ Η ΘΡΑΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, (Π.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 38321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 38322100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 38322500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 45191000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46771028 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) check
2 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
3 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
4 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
5 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)  
6 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
7 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
8 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών  
9 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
10 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
11 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
12 38322500 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου  
13 38322100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων  
14 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας  
15 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση  
16 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
17 45191000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
18 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
19 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
20 46771006 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων νικέλιου  
21 46771007 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού  
22 46771008 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χρυσού ή επιχρυσωμένου μετάλλου, λευκόχρυσου (πλατίνας) και άλλων πολύτιμων μετάλλων  
23 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
24 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
25 46771013 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση  
26 46771014 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση, μετά από κοπή  
27 46771015 Χονδρικό εμπόριο πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας  
28 46771021 Χονδρικό εμπόριο σταχτών και υπολειμμάτων που περιέχουν κυρίως χαλκό, ψευδάργυρο ή μόλυβδο  
29 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού  
30 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  
31 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  
32 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119