Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ MEDIONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MEDICAL CENTER MEDIONE MON. A.E.
Διεύθυνση: ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196, 18900, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Δήμος: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104640040
e-mail: salamina@medione.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
33191000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 96041001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 86211002 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 86901000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 86901303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 86901802 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 86901803 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 86901905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 86901302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΛΑΚΤΗ (ΜΑΣΕΡ) 86901801 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 86901301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 86901904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 86901902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 86210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 86901910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 86901304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗ ΚΥΡΙΑ 86901502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 86901903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 86901909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 86220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 86901400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 86901901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ 86901911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 86901912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ 86901804 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86901502 Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου check
2 86901000 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 86210000 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων  
5 86220000 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων  
6 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
8 86211002 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας  
9 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
10 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
11 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  
12 86901400 Υπηρεσίες ασθενοφόρων  
13 86901901 Υπηρεσίες βελονισμού  
14 86901902 Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας  
15 96041001 Υπηρεσίες διαιτολογίας  
16 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
17 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
18 86901903 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών  
19 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
20 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
21 86901904 Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας  
22 86901905 Υπηρεσίες εργοθεραπείας  
23 86901301 Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας  
24 86901909 Υπηρεσίες λογοθεραπείας  
25 86901302 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)  
26 86901910 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί  
27 86901911 Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής  
28 86901801 Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου  
29 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
30 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
31 86901912 Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας  
32 86901802 Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας  
33 86901303 Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή  
34 86901304 Υπηρεσίες χειροπράκτη  
35 86901803 Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή  
36 86901804 Υπηρεσίες ψυχολόγου  
37 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121