Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ELCIGART ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ELCIGART P.C.
Διεύθυνση: ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ 41, 18648, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Δήμος: ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2114023602
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46691411 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 47262701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47262704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 47545402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑ 46351001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 46691534 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46351001 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού check
2 47262701 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού  
3 47545402 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών  
4 47262704 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού  
5 46691534 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσυναρμολογήσεων  
6 46691411 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την προετοιμασία και παρασκευή του καπνού π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119