Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AUTOMOTIVE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FERST
Διεύθυνση: ΙΑΣΩΝΟΣ 5-9, 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: lpanagopoulos@sarantitis.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45201000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων 52100000 Αποθήκευση 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
4 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
5 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
6 52100000 Αποθήκευση  
7 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
8 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
9 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
10 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
12 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
13 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
14 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
15 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
16 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου  
17 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
18 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
19 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
20 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
21 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
22 45201000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα  
23 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
24 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
25 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121