Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SARMED
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91, 18538,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: ksoukaras@sarmed.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων 52100000 Αποθήκευση 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 53101000 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων 68101500 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 78301100 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 78301100 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών  
5 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
6 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
7 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
8 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
9 68101500 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών  
10 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
11 52100000 Αποθήκευση  
12 84131800 Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις  
13 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
14 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
15 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
16 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
17 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
18 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
19 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
20 53101000 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας  
21 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
22 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
23 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
24 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
25 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
26 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
27 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
28 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
29 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
30 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
31 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου  
32 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
33 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
34 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
35 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
36 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
37 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
38 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
39 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
40 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
41 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
42 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
43 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
44 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
45 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
46 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121