Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EPSILON INNOVATIVE SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: EIS A.E.
Διεύθυνση: Ν ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 134Α, 18454, ΝΙΚΑΙΑ
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104925306
e-mail: emile@epsilonautomation.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων 46141313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξαρτημάτων καλωδίωσης 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 46691557 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών check
2 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
3 46141313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξαρτημάτων καλωδίωσης  
4 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων  
5 42222000 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
6 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
7 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
8 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
9 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
10 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
11 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
12 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
13 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
14 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
15 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
16 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων  
17 46691557 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121