Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: HAPPY FOODS Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 69, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: popi.paltadaki@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46381007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ 46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321102 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46381005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 46381011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46381006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 46381010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ 46381002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46381012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 46381004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46381001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 46381009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ 46381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46381015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46381008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46381013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46381009 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων
2 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων  
3 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων  
4 46381001 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών  
5 46381002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης  
6 46381004 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων  
7 46381005 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων  
8 46381006 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων  
9 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων  
10 46381007 Χονδρικό εμπόριο στρειδιών  
11 46381008 Χονδρικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης  
12 46381010 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών, βρώσιμου ιχθυάλευρου  
13 46381011 Χονδρικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού  
14 46381012 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, ζώντων  
15 46381013 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης  
16 46381014 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων  
17 46381015 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA