Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Τ.Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 17, 18533, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104179405
FAX: 2104137116
e-mail: info@proteusatee.gr
Ιστοσελίδα: www.proteusatee.grg
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
5 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
7 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
8 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
9 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
10 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
11 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
12 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121