Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α.ΠΡΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Διακριτικός τίτλος: PFM FOOD INDUSTRY SOLUTIONS
Διεύθυνση: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 19, 18233, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2105756373
FAX: 2105756383
e-mail: info@pfmsolutions.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 25119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 25291100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΡΓΙΛΙΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 ΛΙΤΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 46692016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 28251300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 28931000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 28933200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691400 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού check
2 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
3 28251300 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου  
4 28933200 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων  
5 28931000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός από τα μέρη τους  
6 25291100 Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις  
7 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών  
8 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
9 46692016 Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121