Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Β ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Β ΓΚΡΟΥΠ Μον Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104292427, 2104292426
e-mail: ifousteri@vgroup.ge
Ιστοσελίδα: https://vgroupaelionaitheira.com/cms
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35221000 Υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 43222003 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 45202000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46711317 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 49501200 Υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 78101000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
5 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
6 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
7 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
8 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
9 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
10 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου  
11 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
12 43222003 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό  
13 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
15 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών  
16 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
17 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
18 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
19 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
20 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  
21 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
22 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
23 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
24 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
25 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
26 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
27 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
28 78101000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
29 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
30 35221000 Υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών  
31 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
32 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
33 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
34 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
35 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
36 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
37 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
38 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
39 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
40 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
41 49501200 Υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών  
42 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
43 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου  
44 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
45 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
46 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
47 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
48 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
49 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
50 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
51 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
52 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
53 45202000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
54 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
55 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
56 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
57 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
58 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
59 46711317 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση  
60 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121