Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BLUESPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: BLUESPACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 11-13, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106284209
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 74102000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 74101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 74101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
2 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
3 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA