Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΣΙΛΙΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΦΑΜΙΛΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΤΣΙΛΙΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΦΑΜΙΛΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104113684
e-mail: poulakosvas@yahoo.gr;info@ts-ektelonismos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ts-ektelonismos.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52241904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 53201900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 53201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ 49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 70221208 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ 52241201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή check
2 53201900 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
4 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
5 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
6 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
7 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
8 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
9 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
10 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
11 52241904 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121