Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Διεύθυνση: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 58, 18539,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46121202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παλαιών σιδήρων και μετάλλων 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46121202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παλαιών σιδήρων και μετάλλων check
2 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α.  
3 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
4 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121