Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CITRONNE GALLERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CITRONNE GALLERY
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ Ι, 18020, ΠΟΡΟΣ
Δήμος: ΠΟΡΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6979989684
e-mail: akagroup.gr@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46181905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 47788906 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 47788916 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 58190000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46181905 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων καλλιτεχνικών και διακοσμητικών ειδών και ειδών πολυτελείας check
2 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
3 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
4 58110000 Έκδοση βιβλίων  
5 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
6 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης  
7 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά  
8 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
9 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121