Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MATERO GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MATERO GREECE
Διεύθυνση: ΣΚΡΑ 1, 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109564210
e-mail: karanikoloudisike@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46751101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ 46751107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46751108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ 46751114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ 46751250 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΑ, ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (FLUXES), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥ ΚΥΡΙΑ 46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων check
2 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
3 46751107 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
4 46751108 Χονδρικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
5 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
6 46751250 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων καθαρισμού με οξέα, συλλιπασμάτων (fluxes), παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού, πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για ελαστικό ή πλαστικό, καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α., μεικτού αλκυλοβενζόλιου κα  
7 46751114 Χονδρικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121