Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΝΑΥΣΙΔ. ΜΟΝ.Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΕΘΩΝΗΣ 34, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104204991
e-mail: ntechnodomiki@yahoo.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43291000 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30113300 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΩΝ· ΠΛΟΙΩΝ-ΦΑΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 30110000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30112000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 30119100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 30115000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΔΕΤΗΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΥΦΑΛΟΔΕΙΚΤΩΝ) 52221501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 42912001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ) 52221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 50402200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)  
4 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)  
5 30113300 Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων, πλωτών γερανών· άλλων σκαφών  
6 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
7 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
8 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών  
9 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
10 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
11 50402200 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA