Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OCEAN MEDIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: OCEAN MEDIA
Διεύθυνση: ΣΚΟΥΖΕ 14, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: cdivaris@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.oceanmedia.gr/
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 58133100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 58131000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) check
2 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
3 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
4 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
5 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων  
6 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
7 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
8 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
9 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119