Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑGRICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Διακριτικός τίτλος: AGRICON AEE
Διεύθυνση: ΠΑΡΟΔΟΣ 18Ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙ 18Ο ΧΛΜ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105570535
e-mail: info@agricon.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46611108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46611116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46611118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 46611123 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 33122400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 46611101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 46741307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 46631010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 46611124 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΒΑΡΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ), ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΠΩΝ 46631006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 46611125 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) Π.Δ.Κ.Α. 46631007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 46631009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 46611107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΩΝ 46611114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46611102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 46611103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46611113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚOΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 46611117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 46741308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ 46741309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 46741310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 77311001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 46631004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΞΕΣΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΥΝΤΗΡΩΝ 33122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46691306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔΩΝ, ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΑΡΠΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 46611120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΡΑΣ, ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ 46611111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΩΝ ΚΟΠΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 46611121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 46631001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 46631005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 46631008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Η ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ 46741303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 77311002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους check
2 77311001 Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ), χωρίς χειριστή  
3 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
4 77311002 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή  
5 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
6 33122400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών  
7 46611101 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών ελκυστήρων  
8 46611102 Χονδρικό εμπόριο άλλων γεωργικών μηχανών  
9 46611103 Χονδρικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
10 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
11 46611107 Χονδρικό εμπόριο αρότρων και δισκοσβαρνών  
12 46631004 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων αποξεστών δρόμων, ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων  
13 46631005 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών, εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών  
14 46631006 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης  
15 46631007 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων συμπιεστών και οδοστρωτήρων  
16 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
17 46611108 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.  
18 46611111 Χονδρικό εμπόριο διασκορπιστών κοπριάς και διανομέων λιπασμάτων  
19 46611113 Χονδρικό εμπόριο εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, για αγροτικoύς και δασικούς ελκυστήρες  
20 46741307 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία  
21 46611114 Χονδρικό εμπόριο θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.  
22 46691306 Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα  
23 46741308 Χονδρικό εμπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, μηχανών κοπής των άκρων της χλόης  
24 46631008 Χονδρικό εμπόριο λεπίδων για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες  
25 46741309 Χονδρικό εμπόριο μερών αλυσοπρίονων, μερών εργαλείων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, μερών εργαλείων χειρός, που έχουν ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα  
26 46611116 Χονδρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
27 46741310 Χονδρικό εμπόριο μερών εργαλείων χειρός, με ηλεκτρικό κινητήρα  
28 46631009 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, μερών γερανών  
29 46611117 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ελκυστήρων  
30 46631010 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  
31 46611118 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία  
32 46611120 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης  
33 46611121 Χονδρικό εμπόριο μηχανικών γεωργικών εργαλείων, εκτός από αυτά της χειρός  
34 46611123 Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς  
35 46611124 Χονδρικό εμπόριο σβαρνών (εκτός από τις δισκοσβάρνες), αναμοχλευτήρων, καλλιεργητικών μηχανών, σκαλιστηριών και τσαπών  
36 46611125 Χονδρικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση ελκυστήρων) π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121