Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SAI TRADING INVEST LTD
Διεύθυνση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1, 10677, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6938022666
e-mail: saitradinginvest@gmail.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 43291100 Εργασίες μόνωσης 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 47292406 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47912000 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47918600 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47919900 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 58112000 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 58213000 Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 82991910 Υπηρεσίες πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται με νομικές διαδικασίες 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 96091901 Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών check
2 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
3 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
4 96091901 Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες  
5 58213000 Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση  
6 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
7 58112000 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα  
8 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
9 43291100 Εργασίες μόνωσης  
10 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
11 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
13 47918600 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
14 47292406 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  
15 47912000 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
16 47919900 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών  
17 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
18 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
19 47916700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
20 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων  
21 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
22 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
23 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
24 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
25 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
26 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
27 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων  
28 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
29 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
30 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
31 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
32 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
33 82991910 Υπηρεσίες πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται με νομικές διαδικασίες  
34 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
35 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
36 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
37 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών  
38 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121