Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OCEAN MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: OCEAN MEDIA ΜΟΝ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 93, 18534, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130147280 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
e-mail: cdivaris@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.portplus.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 73201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 73202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 59202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 73201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΕΣ 73201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΥΡΙΑ 58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58130000 Έκδοση εφημερίδων check
2 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
3 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
4 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
5 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
6 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
7 73201400 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες  
8 73201300 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες  
9 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
10 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
11 59202000 Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος  
12 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121