Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PLATO MARINE TRADING & RISK MANAGEMENT SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: PLATO MARINE Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΣΚΟΥΖΕ 18, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104805533
e-mail: chrismer@otenet.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 52292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52291200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΟΜΕΣΙΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών
2 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA