Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LAVE ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: LAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105059538
Ιστοσελίδα: www.laveepe.eu
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1261100 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 46311202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46331308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 46311103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1261200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46331305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46331302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ 46331309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ 46311108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ 10412300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10419902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46382924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 1269000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 46331306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου check
2 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
3 01269000 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών  
4 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου  
5 01261100 Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών  
6 10412300 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο  
7 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
8 10419902 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου  
9 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
10 46311202 Χονδρικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων  
11 46311103 Χονδρικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α.  
12 46331302 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων λιπών  
13 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  
14 46211304 Χονδρικό εμπόριο ελαιών  
15 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων  
16 46331305 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή  
17 46331306 Χονδρικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του, μη χημικά τροποποιημένων  
18 46331308 Χονδρικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων  
19 46331309 Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιου  
20 46382924 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121