Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INDUSTRIAL SUPPLIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MOLOSSOS WEAR ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5, 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105580408,2105560140
e-mail: a.zafeiropoulos@conik.gr
Ιστοσελίδα: http://industrialsupplies.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών 14110000 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 14120000 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46421210 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 47717140 Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 47727208 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών check
2 14110000 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων  
3 14120000 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας  
4 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
5 47717140 Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες  
6 47727208 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια  
7 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων  
8 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων  
9 46431209 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  
10 46421210 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121