Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GREENER THAN GREEN TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: «GtG Technologies A.E.».
Διεύθυνση: ΙΛΙΣΙΩΝ 13, ,
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108000904
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
39001200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 72112000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 72191402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 32990000 ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία check
2 32990000 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
4 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
5 36000000 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού  
6 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
7 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
8 72191402 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία  
9 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121