Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 85, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109466367
FAX: 2105541033
e-mail: vchronopoulou@beinoglou.gr
Ιστοσελίδα: www.beinoglou.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
78301400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 51210000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 70221302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 52240000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 50200000 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46492322 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 90031114 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 46492330 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 46731212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΕΤΩΝ), ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 53200000 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 49421101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑ 52290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
4 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  
5 52100000 Αποθήκευση  
6 52240000 Διακίνηση φορτίων  
7 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
8 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
9 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
10 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
11 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών  
12 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
13 90031114 Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης  
14 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
15 46731212 Χονδρικό εμπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξυλεία  
16 46492322 Χονδρικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι  
17 46492330 Χονδρικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121