Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: XARIS CHRISTOU
Διεύθυνση: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 9Α, 18863, ΠΕΡΑΜΑ
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6977333660
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43992001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 30114000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 25612201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 30110000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30111000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 30112000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 30112100 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ· ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ 30113200 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 30119100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30112200 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 30112400 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 30119000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 30119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 33151002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 30112300 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ 33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 33201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 30119200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30113100 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ· ΠΛΟΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 52220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 43995003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
4 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
5 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
6 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
7 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
8 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
9 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
10 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
11 30113100 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων  
12 30113200 Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων  
13 30112200 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου  
14 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών  
15 30114000 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής  
16 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
17 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
18 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου  
19 30112300 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων  
20 30111000 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων  
21 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
22 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
23 33201201 Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
24 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
25 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
26 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
27 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA