Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: XARIS CHRISTOU
Διεύθυνση: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 9Α, 18863, ΠΕΡΑΜΑ
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6977333660
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30111000 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών 30112200 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου 30112300 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου 30113100 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων 30113200 Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων 30114000 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 33201201 Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων 43992000 Εργασίες ικριωμάτων 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
4 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  
5 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
6 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
7 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
8 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
9 25119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
10 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
11 30113100 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων  
12 30113200 Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων  
13 30112200 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου  
14 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών  
15 30114000 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής  
16 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
17 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
18 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου  
19 30112300 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων  
20 30111000 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων  
21 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
22 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
23 33201201 Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
24 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
25 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
26 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
27 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121