Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΚΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ
Διεύθυνση: , 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106425400
FAX: 2106425410
e-mail: rizas@alktir.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ 42122001 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών 42122003 Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 43911900 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71113105 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 43911900 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών  
3 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
4 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
5 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
6 42992901 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού  
7 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
8 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
9 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
10 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
11 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
12 43221104 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής  
13 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων  
14 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες  
15 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
16 42122001 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών  
17 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες  
18 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
19 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
20 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
21 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
22 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
23 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ  
24 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
25 42122003 Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών  
26 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
27 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
28 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
29 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
30 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
31 71113105 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121