Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ELIA INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES - BRANCH HELLENIC REPUBLIC
Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ 2, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103600036
e-mail: realestate@eliacs.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64190000 Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από την κεντρική)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
4 64190000 Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από την κεντρική)  
5 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών  
6 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
7 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
8 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
9 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
10 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
11 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
12 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
13 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119