Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΑΧΑΡΗΣ-ΜΗΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ETESLA
Διεύθυνση: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 56, 18546,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104632162
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 47413111 Λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <=10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47535310 Λιανικό εμπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά 47535311 Λιανικό εμπόριο χαλιών γενικά 47535312 Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, θυσανωτών 47535313 Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, με κόμπους 47535314 Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, υφαντών 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
4 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
5 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
6 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
7 47799902 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών  
8 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
9 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
10 47413111 Λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <=10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  
11 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
12 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
13 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
14 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
15 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
16 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
17 95211000 Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών  
18 95211001 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών  
19 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  
20 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
21 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
22 46691509 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ηλεκτρικών διακοπτών κυκλώματος  
23 46441109 Χονδρικό εμπόριο ενυδρείων ψαριών  
24 46521102 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας  
25 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
26 46493207 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο, που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη  
27 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
28 46521106 Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους  
29 46521108 Χονδρικό εμπόριο συσκευών τηλεομοιοτυπίας  
30 46492328 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης  
31 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA