Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΥΣΣΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: LYSSOS ENTERPRISES
Διεύθυνση: ΕΥΚΛΕΙΑΣ 6-8, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107106060
FAX: 2107106064 - 2104515515
e-mail: info@lyssos.com
Ιστοσελίδα: www.lyssostrading.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 46190000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 46431101 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών 46493320 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία 46493323 Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα 46521107 Χονδρικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισμού 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 46691560 Χονδρικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας 46691602 Χονδρικό εμπόριο βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφοδίων, φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και των μερών τους 46691603 Χονδρικό εμπόριο μερών πολεμικών και άλλων όπλων 46691604 Χονδρικό εμπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων, παρόμοιων συστημάτων και άλλων όπλων (εκτός αυτών για κυνήγι ή αθλητισμό) 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 65126200 Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων 65126200 Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 82991910 Υπηρεσίες πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται με νομικές διαδικασίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη check
2 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
3 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 46190000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών  
7 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά  
8 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
9 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
10 65126200 Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων  
11 65126200 Υπηρεσίες ασφάλισης εγγυήσεων  
12 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
13 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
14 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
15 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση  
16 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)  
17 82991910 Υπηρεσίες πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται με νομικές διαδικασίες  
18 46431101 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών  
19 46691602 Χονδρικό εμπόριο βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφοδίων, φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και των μερών τους  
20 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις  
21 46691603 Χονδρικό εμπόριο μερών πολεμικών και άλλων όπλων  
22 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  
23 46493320 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία  
24 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
25 46493323 Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα  
26 46691604 Χονδρικό εμπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων, παρόμοιων συστημάτων και άλλων όπλων (εκτός αυτών για κυνήγι ή αθλητισμό)  
27 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
28 46691560 Χονδρικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας  
29 46521107 Χονδρικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121