Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NOVA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: NOVA CONSTRUCTIONS S.A.
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 33, 17671,
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6972811850,6937036821
e-mail: info@novaconstructionssa.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 27329000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43291100 Εργασίες μόνωσης 43992000 Εργασίες ικριωμάτων 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 77291601 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
5 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
6 43291100 Εργασίες μόνωσης  
7 27329000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων  
8 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
9 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
10 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
11 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
12 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
13 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
14 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων  
15 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
16 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
17 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
18 77291601 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές  
19 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
20 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
21 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121