Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 96, 18233,
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104285696-7
FAX: 2104285698
e-mail: info@mietsel.gr
Ιστοσελίδα: www.mietsel.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 45311201 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 46141205 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στρατιωτικών οχημάτων μάχης 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων 45111202 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 45114904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λεωφορείων 45114906 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φορτηγών 45191102 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών (λεωφορείων) 45191104 Χονδρικό εμπόριο λεωφορείων, μεταχειρισμένων 45201105 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 45201109 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά 45201200 Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα 45202302 Υπηρεσίες βαφής του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 45311230 Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 46231002 Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων 46231012 Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45311201 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα
2 45114904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λεωφορείων  
3 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
4 46141205 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στρατιωτικών οχημάτων μάχης  
5 45114906 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φορτηγών  
6 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
7 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
8 45202302 Υπηρεσίες βαφής του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων  
9 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
10 45201105 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
11 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
12 45201200 Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα  
13 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
14 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
15 45201109 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά  
16 46231002 Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων  
17 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων  
18 45191102 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών (λεωφορείων)  
19 45111202 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
20 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
21 45191104 Χονδρικό εμπόριο λεωφορείων, μεταχειρισμένων  
22 45311230 Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
23 46231012 Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA