Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MNV ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MNV NAUTICAL SYSTEMS
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΗ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2117152740(ΛΟΓ),2105555212
e-mail: mnv@mnv-nautical.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 46141337 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού 46151100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 46691522 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτήρων, μονωτικών εξαρτημάτων για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό, αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων 46691523 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691538 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών μονωτικών υλικών και μονωτικών εξαρτημάτων 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 46741109 Χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 74101902 Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων 82991900 Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο check
2 82991900 Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
4 46151100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων  
5 46141337 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού  
6 43321009 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών  
7 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
8 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
9 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
10 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)  
11 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
12 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
13 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
14 74101902 Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων  
15 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
16 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων  
17 46691522 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτήρων, μονωτικών εξαρτημάτων για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό, αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων  
18 46691523 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
19 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
20 46691538 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών μονωτικών υλικών και μονωτικών εξαρτημάτων  
21 46741109 Χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα  
22 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
23 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
24 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού  
25 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121