Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: IONIANSTONE IKE
Διακριτικός τίτλος: IONIANSTONE PC
Διεύθυνση: ΣΤΥΛΙΔΟΣ 5, 15127, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δήμος: ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108037243
e-mail: info@ionians.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων Επεξεργασία λυμάτων Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Επιχρίσεις κονιαμάτων Ξυλουργικές εργασίες Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Δραστηριότητες κατασκευής στεγών Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
6 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
7 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
8 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
9 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
10 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
11 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
12 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
13 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
14 39001401 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων  
15 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
16 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
17 16230000 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής  
18 16232000 Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων  
19 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
20 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
21 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
22 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
23 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
24 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
25 55201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
26 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
27 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121