Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RS TECHNICAL AND CONSULTANCY SERVICES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: RS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104283145, 2104125610
e-mail: olp_a@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.rstechnicalservices.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 52291904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 71201903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 71121912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
3 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
4 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
5 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
6 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
7 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
8 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
9 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
10 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  
11 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121