Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CALCULUS - ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: CALCULUS IKE
Διεύθυνση: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3, 18539, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6945777610
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΑ 71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 72192907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών
2 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
3 72192907 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών  
4 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA