Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ROUSSAKIS AERIA I.K.E.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105544507 λογιστης
e-mail: roussakisaeria@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.roussakis.com.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751265 Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου 20119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων 46121307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιομηχανικών αερίων 46621200 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλων 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46711316 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη 47646547 Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 47747507 Λιανικό εμπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών 47788517 Λιανικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, εμφιαλωμένου 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751265 Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου check
2 46121307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιομηχανικών αερίων  
3 20119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων  
4 47747507 Λιανικό εμπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών  
5 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών  
6 47788517 Λιανικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, εμφιαλωμένου  
7 47646547 Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό  
8 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού  
9 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
10 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
11 46621200 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλων  
12 46711316 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121