Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RESTITUO ENVIRONMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: RES ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 53-55, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104293160
e-mail: admin@restituoenv.gr
Ιστοσελίδα: http://www.restituoenv.gr/
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/03/2018 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 50401900 Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 50401901 Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων check
2 50401900 Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
5 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
6 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
7 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
8 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
9 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
10 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
11 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
12 50401901 Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
13 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση  
14 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
15 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
16 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
17 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
18 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
19 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121