Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GET shipping trading and constructions ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: GET STC LTD
Διεύθυνση: 998223369, 12461,
Δήμος: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104319233- 6979443486 (δικηγόρος)
e-mail: info@get.com.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ΚΥΡΙΑ 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 28251300 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών 30112200 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου 30112300 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου 30114000 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33131101 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33141101 Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ) 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 45311226 Χονδρικό εμπόριο μερών για άλλους κινητήρες π.δ.κ.α. 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 46711303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 46711308 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α. 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους check
2 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
3 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  
4 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
5 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
6 28251300 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου  
7 30112200 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου  
8 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών  
9 30114000 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής  
10 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
11 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου  
12 30112300 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων  
13 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
14 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
15 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
16 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
17 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
18 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
19 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
20 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
21 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
22 33141101 Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ)  
23 33131101 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας  
24 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
25 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
26 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων  
27 46711303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
28 46711308 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.  
29 45311226 Χονδρικό εμπόριο μερών για άλλους κινητήρες π.δ.κ.α.  
30 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  
31 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
32 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119