Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MAGNA FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: MAGNA FACILITY SERVICES
Διεύθυνση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1, 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109402999-6976404121
e-mail: info@magnafs.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 18140000 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 26209100 Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 33202100 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43291100 Εργασίες μόνωσης 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 84121400 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων check
2 18140000 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες  
3 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
4 84121400 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες  
5 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
6 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
7 43291100 Εργασίες μόνωσης  
8 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
9 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
10 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
12 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
13 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
14 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
15 33202100 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών  
16 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
17 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
18 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
19 26209100 Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
20 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
21 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
22 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
23 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
24 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121