Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΓΚΟΥΓΙΕΝ ΘΟΥ-ΤΡΑΝΓΚ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΥΝΓΚ-ΘΑΝ
Διακριτικός τίτλος: HIE SEAFOOD
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟ ΧΑΤΖΗ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
10200000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321102 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 52101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ 10203000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ 46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 10120000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 46381001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 46381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46211911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΨΑΡΙΩΝ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46381014 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων
2 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων  
3 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων  
4 46381001 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών  
5 10203000 Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα  
6 10120000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών  
7 10200000 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  
8 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
9 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών)  
10 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων  
11 46211911 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων  
12 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA