Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CLIMA COVER ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CLIMA COVER
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 383-5, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106895172
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43992001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 25110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑ 43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43992000 Εργασίες ικριωμάτων check
2 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
3 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
4 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
5 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
6 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121