Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: DELTA LABS
Διεύθυνση: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 16Α, 19600, ΜΑΝΔΡΑΣ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105550117
FAX: 2103217983
e-mail: bngsa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.deltaanlyticallabs.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
71201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 25290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 25299000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71201106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ 71201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 72191403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων check
2 25299000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων  
3 25290000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων  
4 71201103 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών  
5 71201100 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας  
6 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
7 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
8 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών  
9 72191403 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων  
10 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121